back to home dude

Cyclop Physics

Cyclop Physics

về Cyclop Physics

Thật logíc khi nói những vật thể có cùng màu thì thường đi liền với nhau. Bạn phải làm thể nào? Hãy để các khối lăn tròn và sau đó đổi chúng thành hình vuông. Trò chơi này có 26 cấp độ, bạn có hoàn thành được hết không?