back to home dude

Cứu vãn quá khứ

Cứu vãn quá khứ

về Cứu vãn quá khứ

Trong trò chơi này, bạn sẽ quay lại quá khứ, vào ngày của vụ đâm máy bay. Đây là thời điểm bạn có thể cứu mạng sống bạn mình. Bạn chỉ có 1 phút. Hãy quyết định đúng đắn và cứu bạn mình.