back to home dude

Cứu tôi!

Cứu tôi!

Về Cứu tôi!

Hãy cứu những người đang nhảy xuống. Đảm bảo rằng bạn đi đúng hướng.