back to home dude

Cứu những chú chim

Cứu những chú chim

Về Cứu những chú chim

Cứu lấy những chú chim! Dùng súng để phóng một quả táo vào từng chú chim! Bạn sẽ không thể chuyển sang cấp độ cao hơn mãi đến khi mỗi con vật đều được ăn!