back to home dude

Cứu khỏi hoả hoạn

Cứu khỏi hoả hoạn

về Cứu khỏi hoả hoạn

Hãy cứu những người bạn Happy Tree thoát khỏi toà nhà cháy và đưa họ tới chỗ xe cứu thương.