Thể loại thấp hơn

Cứu hỏa Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi cứu hỏa hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 3Những trò chơi cứu hỏa khác nhau, ví dụ như Địa ngục & Chơi với lửa 1

Dập tắt ngọn lửa càng nhanh càng tốt trong trò chơi cứu hỏa này! Bạn có thể giới hạn sự thiệt hại không?

Kỹ năng

Gửi phản hồi