back to home dude

Cứu Freddie

Cứu Freddie

Về Cứu Freddie

Mẹ của Freddie muốn kiểm soát cậu ấy mọi lúc mọi nơi, vì vậy bà ấy đã cấy những con chip vào người cậu ấy. Bạn có thể giúp Freddie gỡ bỏ những con chip đó?