back to home dude

Cutie Pumpkinhead

Cutie Pumpkinhead

về Cutie Pumpkinhead

Khoét một mặt người rùng rợn vào trái bí đỏ này trong trò chơi Halloween! Ở cuối trò chơi, bạn có thể chọn để lưu tác phẩm của bạn vào máy tính như một bức hình sao cho bạn có thể giữ nó và khoe với những người khác!