back to home dude

Cute Kitty Solitaire

Cute Kitty Solitaire

Về Cute Kitty Solitaire

Tất cả đều là về việc kết hợp các lá bài tại Solitaire. Hãy xoay lá bài và cố gắng tạo ra một hàng lá bài mới. Đống lá bài này bao gồm lá bài màu đỏ và đen. Cuối cùng, bạn cần phải chiến thắng và tạo ra 4 hàng: trái tim, kim cương, tép và bích. Chúc bạn may mắn!