back to home dude

Cutaway House Escape-3

Cutaway House Escape-3

về Cutaway House Escape-3

Bạn bị khóa bên trong nhà! Lùng sụt khắp các phòng để tìm ra những vật hữu ích. Sử dụng chúng để tìm đường ra!