back to home dude

Cut The Rope

Cut The Rope

Về Cut The Rope

Chú Om Nom bé nhỏ này đang đói bụng, và tất cả những gì chú ta muốn ăn là kẹo! Hãy sử dụng chuột vi tính để cắt những sợi dây và đưa kẹo đến với chú ta mà không bị đụng vào những cầu gai! Bạn có thể tập hợp tất cả những ngôi sao ở mỗi cấp độ không nào?