back to home dude

Cupid's Revenge

Cupid's Revenge

về Cupid's Revenge

Đầu tiên hãy bắn qua những đầu lâu. Sau đó bạn có thể hướng những mũi tên của bạn đến trái tim.