back to home dude

Cupido Pogo Challenge

Cupido Pogo Challenge

về Cupido Pogo Challenge

Hãy giúp Cupido tìm ra những ngôi sao bằng cách nhảy quanh trên bệ nhúng của anh ta! thu nhặt càng nhiều những ngôi sao càng tốt, nhưng hãy cảnh giác với những sinh vật hung ác! Bạn có thể hoàn thành mỗi cấp độ trước khi hết giờ không nào?