back to home dude

Cướp vàng

Cướp vàng

về Cướp vàng

Hãy thu thập tất cả kim cương nhưng coi chừng những con quái vật. Hãy đẩy chúng ra đúng lúc.