back to home dude

Cướp biển và Ninja

Cướp biển và Ninja

về Cướp biển và Ninja

Hãy tiêu diệt tất cả kẻ thù và tiếp tục sang vòng chơi tiếp theo. Đôi lúc bạn là một cướp biển, và đôi lúc là một ninja.