back to home dude

Cướp biển và bắt cá

Cướp biển và bắt cá

về Cướp biển và bắt cá

Hãy giúp tên cướp biển làm đầy kho báu bằng cách tóm lấy báu vật và cá nhiều hết sức có thể.