back to home dude

Cướp biển kinh hoàng

Cướp biển kinh hoàng

về Cướp biển kinh hoàng

Cố gắng để bảo vệ pháo đài chống cướp biển. Chỉ đạo pháo của bạn và bắn! Đánh mạnh và đúng vào chúng sao cho bạn có thể đánh bại họ.