back to home dude

Cướp biển 2

Cướp biển 2

về Cướp biển 2

Trở thành thuyền trưởng của con tàu cướp biển - tìm những thành viên phù hợp, chuẩn bị lương thực và vũ khí, sau đó ra khơi và bắt đầu hành trình tìm những kho báu huyền thoại. Giao dịch hàng hóa, chiến đấu với đội quân hoàng gia và những cướp biển khác, những con tàu ma và quỷ biển! Thiết kế và nâng cấp con tàu để phục vụ nhu cầu của bạn và hãy cố gắng trở thành Jack Sparrow thứ 2! Chúc bạn may mắn!