back to home dude

Cướp biển 1

Cướp biển 1

về Cướp biển 1

Phá hủy pháo đài Cortez và tàu của anh ta và cố gắng để chiếm vàng!