back to home dude

Cuộc xâm lược 3

Cuộc xâm lược 3

về Cuộc xâm lược 3

Hãy huấn luyện 1 đội quân và tấn công lâu đài của kẻ thù. Hãy tiếp tục cuộc xâm lược cho đến khi bạn tới được chỗ kho báu trong lâu đài.