back to home dude

Cuộc tẩu thoát lớn của Tobe

Cuộc tẩu thoát lớn của Tobe

về Cuộc tẩu thoát lớn của Tobe

Giúp đỡ chút Tobe thoát khỏi hang động đổ nát. Nhảy và leo lên đúng giờ và tránh những chướng ngại vật khác, hoặc bạn sẽ rơi!