back to home dude

Cuộc tẩu thoát lớn

Cuộc tẩu thoát lớn

về Cuộc tẩu thoát lớn

Hãy tìm tất cả các từ bị thiếu trong nhật kí và giải bí ẩn để trốn thoát.