back to home dude

Cuộc tấn công sứ mệnh

Cuộc tấn công sứ mệnh

về Cuộc tấn công sứ mệnh

Cách tốt nhất để đánh bại kẻ thù và bảo vệ cơ sở của bạn là tấn công! Hãy suy nghĩ trước sao cho kẻ thù không giành chiến thắng.