back to home dude

Cuộc rượt đuổi gay cấn

Cuộc rượt đuổi gay cấn

về Cuộc rượt đuổi gay cấn

Đua qua các con phố và cố gắng đẩy đối thủ ra khỏi đường. Bạn phải thu thập thùng bảo dưỡng để chắc chắn rằng xe bạn không bị hỏng. Bạn sẽ lên cửa tiếp sau khi giải quyết tất cả các mục tiêu.