back to home dude

Cuộc phiêu lưu của Naruto

Cuộc phiêu lưu của Naruto

về Cuộc phiêu lưu của Naruto

Naruto lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu nguy hiểm khác! Giúp cậu ấy trên đường bằng cách đánh bại mọi kẻ thù trên đường. Bạn sẽ thu thập được tất cả đồng xu trong trò chơi chứ?