back to home dude

Cuộc phiêu lưu của Grizzly 1

Cuộc phiêu lưu của Grizzly 1

về Cuộc phiêu lưu của Grizzly 1

Hãy giúp cho Grizzly xuyên qua khu rừng và thu thập những loại trái cây khác nhau trên đường đi của bạn.