back to home dude

Cuộc phiêu lưu của Giọt Nước

Cuộc phiêu lưu của Giọt Nước

về Cuộc phiêu lưu của Giọt Nước

Hạt nước nhỏ muốn trở về nhà với mẹ của cậu ấy. Nhưng mẹ đại dương đã bị chặn bởi đá và sỏi. Bạn có thể dọn sạch con đường cho hạt nước nhỏ không. Để cậu ấy được đoàn tụ với mẹ.