back to home dude

Cuộc phiêu lưu của Frosty

Cuộc phiêu lưu của Frosty

về Cuộc phiêu lưu của Frosty

Hãy hoàn thiện ông già tuyết bằng cách ghép đầu lại với thân. Tích lũy ngôi sao để ghi thêm nhiều điểm.