back to home dude

Cuộc phiêu lưu của Dakota Winchester 2

Cuộc phiêu lưu của Dakota Winchester 2

Về Cuộc phiêu lưu của Dakota Winchester 2

Dakota đã trở lại! Trong cuộc hành trình hoàn toàn mới này, bạn sẽ tìm kiếm Ruby Hilda bí ẩn trong thành phố Cactus hoang tàn. Giúp Dakota bằng cách nhấn chọn mọi thứ có thể là gợi ý cho vị anh hùng của chúng ta. Nói chuyện với những người dân và tìm kiếm mọi kẽ hở! Đây là tất cả mọi thứ, click, khám phá!