back to home dude

Cuộc phiêu lưu của Dakota Winchester 1

Cuộc phiêu lưu của Dakota Winchester 1

về Cuộc phiêu lưu của Dakota Winchester 1

Hãy giúp Dakota trong nhiệm vụ đặc biệt của cậu ấy: tìm 3 viên đá ruby. Viên thứ nhất được giấu trên hòn đảo này, hãy cố gắng tìm nó!