back to home dude

Cuộc Phiêu Lưu của Bộ Xương

Cuộc Phiêu Lưu của Bộ Xương

về Cuộc Phiêu Lưu của Bộ Xương

Trong trò chơi này bạn sẽ vào vai một bộ xương. Thu thập những mảnh xương màu vàng và cẩn thận những kẻ thù.