back to home dude

Cuộc nổi loạn của Samurai

Cuộc nổi loạn của Samurai

Về Cuộc nổi loạn của Samurai

Kẻ thù muốn kiểm soát người của bạn và lấy lá cờ. Bạn không thể để việc đó xảy ra. Hãy gửi quân đội đến để chiến đấu giành tự do.