back to home dude

Cuộc nghỉ thanh bình: người hùng

Cuộc nghỉ thanh bình: người hùng

Về Cuộc nghỉ thanh bình: người hùng

Nhảy vào trong con tàu vũ trụ của bạn và chiến đấu nhiều kẻ thù! Chọn một trong những vũ khí của bạn và nạp thêm những năng lượng khác nhau. Bạn có thể đạt 3 sao ở mỗi cấp?