back to home dude

Cuộc hành trình Elf

Cuộc hành trình Elf

về Cuộc hành trình Elf

Frank và những chú chim cánh cụt khác đã ăn cắp những món quà từ Ông già Nôen. Đuổi theo chúng và mang những món quà bị đánh cắp về cho Ông già Nôen.