back to home dude

Cuộc Hành Trình Điểm

Cuộc Hành Trình Điểm

về Cuộc Hành Trình Điểm

Đưa hai quả cầu đến nơi an toàn. Chúng không thể đi qua những khối màu xanh. Vậy nên bạn phải luôn di chuyển chúng. Bạn có rất nhiều lần thử nên đừng lo lắng.