back to home dude

Cuộc hành trình của Alice ở xứ sở thần tiên

Cuộc hành trình của Alice ở xứ sở thần tiên

về Cuộc hành trình của Alice ở xứ sở thần tiên

Bạn sẽ là Alice và tìm đường ở các địa điểm khác nhau ở xứ sở thần tiên. Hãy thu thập chìa khoá ở mỗi cửa để mở cánh cổng. Bạn sẽ thua nếu hết giờ.