back to home dude

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp

về Cuộc gọi khẩn cấp

Bạn là nhân viên chỉ huy trong đoàn tàu cứu hỏa. Hãy cố gắng dập tắt lửa càng sớm càng tốt và bạn sẽ là một người hùng!