back to home dude

Cuộc giải cứu cuối cùng của Người dơi

Cuộc giải cứu cuối cùng của Người dơi

Về Cuộc giải cứu cuối cùng của Người dơi

Người dơi, hãy cứu chúng tôi! Mọi người trên khắp thế giới đang cần sự giúp đỡ của bạn nên bạn phải tìm cách cứu họ sớm nhất có thể. Hãy chú ý những địa điểm của những người đang gặp nguy hiểm và nhảy từ nóc nhà vào đúng thời điểm. Bạn sẽ cứu tất cả họ chứ?