back to home dude

Cuộc đuổi bắt tàn ác

Cuộc đuổi bắt tàn ác

Về Cuộc đuổi bắt tàn ác

Bạn đóng vai nhân vật Ben và anh ta có thể biến thành những con vật khác nhau. Hãy chọn một con vật, đánh bại kẻ thù và sống sót sau đó.