back to home dude

Cuộc đua sinh tồn

Cuộc đua sinh tồn

về Cuộc đua sinh tồn

Bạn phải nhảy xuống càng nhanh càng tốt. Nghe có vẻ dễ, nhưng không phải khi mặt đất đang tăng lên nhanh chóng. Bạn cũng có thể chơi chế độ hai người chơi!