back to home dude

Cuộc Đua Ngựa

Cuộc Đua Ngựa

Về Cuộc Đua Ngựa

Dùng chuột để thu thập những ngôi sao để tăng tốc cho chú ngựa của bạn. Tránh những chiếc đầu lâu và hãy chắc chắn rằng chú ngựa của bạn nhảy vào đúng thời điểm!