back to home dude

Cuộc đi tìm vàng của Kuzco

Cuộc đi tìm vàng của Kuzco

Về Cuộc đi tìm vàng của Kuzco

Hãy giúp Kuzco để chiến thắng tất cả các phần còn sót lại! Nếu thành công, bạn sẽ có được troffee!