back to home dude

Cuộc đấu súng đạn

Cuộc đấu súng đạn

về Cuộc đấu súng đạn

Đánh bại đối thủ của bạn. Tấn công họ và bấm vào nút di chuyển chậm.