back to home dude

Cuộc đấu đâm và va đập

Cuộc đấu đâm và va đập

về Cuộc đấu đâm và va đập

Đập mạnh xe hơi của đối thủ bằng cách đâm vào chúng trong cuộc đấu sống còn này! Bạn sẽ kiếm được tiền bằng cách phá đối thủ và bạn sẽ thu được thêm năng lượng để làm tăng sự hư hại bạn có thể gây ra cho đối phương trên đường đua.