back to home dude

Cuộc đấu chống lại thành đoàn thành phố

Cuộc đấu chống lại thành đoàn thành phố

về Cuộc đấu chống lại thành đoàn thành phố

Bạn đang bị lạc ở một con đường sa mạc rất tăm tối, những chiếc xe cháy nổ...nơi nào là nơi bạn cần đến? Vận dụng sự nhanh trí và những vật mà bạn tìm thấy để giải quyết trò chơi này.