back to home dude

Cuộc công kích côn trùng

Cuộc công kích côn trùng

Về Cuộc công kích côn trùng

Những con côn trùng đang rơi ra từ những bông hoa và chúng đang tấn công bạn. Bắn những con côn trùng này và tiêu hủy những bông hoa.