back to home dude

Cuộc Chiến Xâm Lăng Thế Giới

Cuộc Chiến Xâm Lăng Thế Giới

Về Cuộc Chiến Xâm Lăng Thế Giới

Trong trò chơi này bạn có thể vào vai những nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới. Hãy chống lại những nhà lãnh đạo khác!