back to home dude

Cuộc chiến trên xa lộ 1

Cuộc chiến trên xa lộ 1

về Cuộc chiến trên xa lộ 1

Bảo vệ những chiếc xe khác đang đến gần bãi dầu. Lái đến lễ hội với đủ tiền.