back to home dude

Cuộc chiến tranh của Web

Cuộc chiến tranh của Web

về Cuộc chiến tranh của Web

Hãy cố gắng chiến đấu để dành Mars trong trò chơi chiến lược này! Hãy tạo dựng cơ sở và quốc phòng ổn định trước khi bạn bước vào các cuộc tấn công với kẻ thù.