back to home dude

Cuộc chiến tranh - Cổng điện ngục

Cuộc chiến tranh - Cổng điện ngục

về Cuộc chiến tranh - Cổng điện ngục

Hãy lấy lại sự thanh bình của vương quốc nữ hoàng Etheria bằng cách đánh lại những con quái vật lan ra từ cổng điện ngục. Hãy chỉ huy binh lính của bạn trong trận đấu và bảo vệ người hùng Viegraff của chúng ta tránh khỏi nguy hiểm.